Què oferim

Projectes pedagògics per a diferents col·lectius.

Blocs d’Art per  donar  eines  necessàries  per a  l’aprenentatge i  el coneixement de  tècniques, materials i estratègies per treballar els llenguatges  artístics.

L’activitat s’inspira en la idea que l’educació visual i plàstica és una de les millors opcions per afavorir el creixement integral i significatiu de l’individu i per anar construint una societat on les capacitats de creativitat i sensibilitat personals són valors principals.

La finalitat és donar a les persones l‘oportunitat  de traduir plàsticament el seu propi món de vivències i emocions, utilitzant els recursos del llenguatge plàstic que els permetin descobrir les capacitats d’expressar-se.

Es tindrà en compte l’ús de materials procedents del reciclatge per fomentar hàbits de reutilització de productes i donar nova sortida a coses en desús.

Blocs a les escoles. Personalitzats segons les necessitats de cada centre  i adequats  a cada cicle. Els projectes  tindran  com a objectiu reforçar les matèries del currículum escolar, mitjançant activitats artístiques que cobreixin diferents àrees de l’escola.

Assessorament  a mestres, monitors d’esplai i  professionals que vulguin conèixer tècniques i materials per desenvolupar i ampliar  la seva activitat.

Tallers  a centres cívics, casals d’avis, llars d’infants, escoles no reglades, esplais, biblioteques,  fires,  entitats i a qualsevol col·lectiu que ho demani. La temàtica dels tallers serà àmplia per donar a conèixer  el llenguatge visual i plàstic així com la utilització de tècniques i  materials.

En aquesta línia, volem  que alguns dels tallers que oferim permetin donar un servei de caràcter social per als col·lectius amb risc d’exclusió.

Projectes pedagògics  i tallers per a museus, tant per a la seva col·lecció permanent  com per  a exposicions temporals.

 

Anuncis