Escola d’Art El Casal

Espai creatiu, lloc d’intercanvi d’idees i de lliure experimentació i creació.
Tallers d’arts plàstiques i visuals per a nens/es de 4 a 10 anys.

Del 4 d’octubre de 2017 al 22 de juny de 2018

Els dimecres de 17.30h a 19.00h.

  • Dibuix i color: Potenciar la capacitat d’expressar-se, experimentar i crear mitjançant tècniques
    pictòriques: llapis, tinta, aquarel·la, pastel, collage, pintura.
  • Volum: modelatge i construcció. Conèixer materials i tècniques, per treballar el modelatge:
    fang, paper maixé, pasta de paper.
    Utilitzar materials procedents del reciclatge per fomentar hàbits de reutilització i donar nova sortida a
    objectes en desús.

METODOLOGIA
Als tallers d’art al Casal, es potencia la iniciativa, la creativitat, la imaginació, la sensibilitat i moltes de les
facultats que permetin a l’alumne desenvolupar la seva obra.
Partint de l’observació, l’experimentació i la reflexió l’alumne pot construir el seu aprenentatge i
llenguatge artístic per representar el seu món de vivències i emocions.

 

 

Anuncis