MIRA, CONEIX, DESCOBREIX, DESPERTA, CREA.

Per nosaltres, promoure l’accés a l’educació artística i fomentar-la són aspectes clau de l’educació permanent que cal potenciar en la vida cultural i social dels pobles i ciutats.

L’educació artística també té una gran rellevància des de la perspectiva social i cultural.

És en aquest context que treballem amb Ajuntaments fent tallers, Participant de les activitats culturals i festes del poble.

This slideshow requires JavaScript.