MIRA, CONEIX, DESCOBREIX, DESPERTA, CREA.

  • This slideshow requires JavaScript.

    Elaboració de projectes pedagògics per escoles. Van adreçats  a Educació Infantil, Primària i Secundària.

  • En el cas de les escoles reglades, els projectes tenen com a objectiu reforçar les matèries del currículum escolar, mitjançant activitats artístiques que cobreixin diferents àrees de l’escola.