MIRA, CONEIX, DESCOBREIX, DESPERTA, CREA.

El tema que hem treballat

ELS ESPAIS. ESPAI INTERN. DE CREACIÓ. DE JOC. D’APRENENTATGE. ESPAI ENTRE NOSALTRES.